Astrid Oosenbrug 

“Cybersecurity zou een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten zijn van burger, bedrijf en overheid, dat wordt helaas nog niet altijd en overal zo ervaren waardoor criminelen simpel hun slag kunnen slaan.”

Astrid Oosenbrug was van 2012 tot 2017 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, waar ze o.a. het woord voerde over ICT bij de overheid, overheidsdienstverlening, privacy, telecommunicatie en auteursrecht. Eerder was zij gemeenteraadslid in Lansingerland en actief in zowel het vrouwennetwerk als het homo-emancipatienetwerk binnen haar partij. Astrid is een no nonsense sociaaldemocraat met een duidelijke mening, die het liefst haar daden laat spreken, gekenmerkt door haar oprechtheid. Daarnaast heeft Astrid een aanzienlijke trackrecord in community building en kennisoverdracht in cybersecurity.

Astrid is autodidact en actief als cybersecurity expert, sociaal ondernemer in de ICT en medeoprichter van de Cyberwerkplaats, een Rotterdams initiatief die ‘digitale hangjongeren’ op weg hielp om cybersecurityspecialist te worden. Tegenwoordig coacht ze jongeren op eigen titel, is uitvoerend directeur bij SY in Dordrecht en voorzitter van COC Nederland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.